Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tân Hoa

Tân Hoa Lục Ngạn Bắc Giang
c2tanhoalng.bacgiang@moet.edu.vn